.: Xét duyệt Thuyết minh Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ “Xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Đại học Tiền Giang” :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Xét duyệt Thuyết minh Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ “Xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Đại học Tiền Giang”

04-06-2024

Sáng ngày 04/6/2024, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức họp xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ "Xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Đại học Tiền Giang" do ThS. Phan Huy Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên làm chủ nhiệm, ThS. Trần Huy Long, ThS. Nguyễn Hoàng Tú - Trung tâm Thông tin - Thư viện, ThS. Phan Thị Minh Diễm, CN. Nguyễn Thị Hồng Lan - Phòng Công tác sinh viên là thành viên cùng thực hiện.

Hội đồng xét duyệt do TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang làm Chủ tịch cùng với sự tham gia của các thành viên khác bao gồm TS. Dương Văn Hiếu - Trưởng Khoa Kỹ thuật công nghệ, ThS. Nguyễn Nhất Trang - Trưởng Phòng Công tác sinh viên, ThS. Nguyễn Minh Quân - Bí thư đoàn trường và ThS. Phạm Quốc Thịnh - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; định hướng những nội dung rèn luyện cụ thể của sinh viên trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ; là căn cứ để xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và các loại học bổng khác, là căn cứ phân loại kết quả rèn luyện sinh viên cuối khoá Trường Đại học Tiền Giang đã ban hành QĐ 508/QĐ-ĐHTG ngày 21/6/2016 và Quyết định 602/QĐ-ĐHTG, ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc Ban hành Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên chính quy Trường Đại học Tiền Giang. Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học của sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét giải quyết việc làm thêm, xét miễn giảm chi phí, dịch vụ công và các ưu tiên khác theo quy định của trường. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa của sinh viên được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Do vậy, việc tổ chức đánh giá và lưu điểm rèn luyện của sinh viên phải được thực hiện liên tục trong mỗi học kỳ dẫn đến tình trạng thu thập và lưu trữ minh chứng cần nhiều không gian và thời gian. Việc thực hiện chấm điểm rèn luyện và trích xuất dữ liệu gặp nhiều khó khăn do kho dữ liệu ngày càng phình to vì cho đến hiện tại, toàn bộ quy trình chấm điểm rèn luyện đều được thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian và chi phí. Thêm vào đó, số lượng sinh viên trường ngày càng tăng làm cho công tác tổ chức đánh giá rèn luyện gặp nhiều bất cập trong khâu thực hiện. Trước tình hình đó việc xây dựng một hệ thống quản lý chấm điểm rèn luyện tích hợp vào phần mềm TGUIIS của trường hiện nay thực sự cần thiết. Chúng tôi - nhóm chuyên viên thuộc Phòng Công tác sinh viên kết hợp với Tổ quản lý phần mềm TGUIIS xây dựng “Hệ thống Quản lý chấm điểm rèn luyện trực tuyến”, tích hợp trực tiếp vào hệ thống phần mềm TGUIIS dựa trên biểu mẫu giấy đã được ban hành và chỉnh sửa theo quy định từ năm 2017 đến nay, với mong muốn đáp ứng được yêu cầu nêu trên góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ tại trường Đại học Tiền Giang.

Kết quả của đề tài sẽ góp phần hỗ trợ việc đánh giá và quản lý điểm rèn luyện cho sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang. Trong nội dung nghiên cứu và định hướng phát triển, nhóm nghiên cứu cũng hướng đến một hệ thống độc lập, tích hợp được cho các hệ thống khác cũng như có thể hoạt động độc lập như một phiên bản thương mại, góp phần tạo vị thế về phát triển sản phẩm công nghệ và mang lại nguồn thu cho Trường Đại học Tiền Giang. Sản phẩm của đề tài sẽ được chuyển giao cho Trường Đại học Tiền Giang song song với việc hướng dẫn vận hành cho viên chức Phòng Công tác sinh viên và Sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang.

Hội đồng đã tiến hành thẩm định mục tiêu, sản phẩm, phương pháp nghiên cứu, dự trù kinh phí thực hiện và các nội dung chi tiết của thuyết minh. Hội đồng đã thông qua thuyết minh đề tài làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài trong thời gian tới. 

QUỐC THỊNH

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế