.: Thông báo về việc nộp tiền phụ thu đối với sinh viên chính quy khóa 23 học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh học kỳ 3, năm học 2023-2024 :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: