.: Đội ngũ Giảng viên của Khoa Kinh tế - Luật :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Đội ngũ Giảng viên của Khoa Kinh tế - Luật

27-02-2024

Đang cập nhật......Tính đến ngày 27/02/2024

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ/ Chức danh Trình độ chuyên môn
I. Bộ môn Kinh tế
1 Ngô Thanh Phong 1982 Phó Trưởng Bộ môn, Ths. Kinh tế nông nghiệp
Giảng viên chính
2 Trần Quang Khôi 1982 Giảng viên Ths. Kinh tế nông nghiệp
3 Võ Thị Thủy Vẫn 1981 Giảng viên Ths. Kinh tế nông nghiệp (NCS)
4 Trần Phan Đoan Khánh 1987 Giảng viên chính Ths. Tài chính - Ngân hàng
5 Phan Thị Thanh Thúy 1985 Giảng viên Ths.Kinh tế
6 Nguyễn Ngọc Khánh 1989 Giảng viên Ths. Kinh tế học
II. Bộ môn Luật
1 Đoàn Minh Nguyệt 1978 Phó trưởng khoa phụ trách, Ths. Luật (NCS)
Giảng viên chính
2 Nguyễn Thị Khuyến 1985 Phó Trưởng Bộ môn, Ths. Luật
Giảng viên chính
3 Nguyễn Thị Băng Tuyền 1984 Giảng viên chính Ths. Luật
4 Mai Thị Lan Phương 1983 Giảng viên chính Ths. Luật
5 Trần Thị Bé Năm 1979 Giảng viên chính Ths. Luật
6 Nguyễn Trọng Hải 1977 Giảng viên TS.Luật
7 Nguyễn Thị Thùy Trang 1975 Giảng viên Ths. Luật
8 Huỳnh Thị Lệ Hoa 1985 Giảng viên Ths. Luật (NCS)
9 Lê Thanh Nhân 1994 Giảng viên Ths. Luật
III. Bộ môn Kế toán
1 Nguyễn Minh Nhã 1988 Phó Trưởng khoa, Ths.Kế toán (NCS)
Giảng viên
2 Võ Văn Hiền 1989 Phó Trưởng Bộ môn, Ths. Kế toán (NCS)
Giảng viên
3 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 1978 Giảng viên Ths. Kế toán – Kiểm toán
4 Nguyễn Lê Thùy Liên 1987 Giảng viên Ths. Kế toán
5 Phạm Thị Huỳnh Như 1988 Giảng viên Ths. Kế toán
6 Lê Thị Trúc Mai 1989 Giảng viên Ths. Kế toán
7 Nguyễn Hoàng Thơ 1989 Giảng viên Ths. Kế toán
8 Dương Ngọc Diệp 1979 Giảng viên Ths.QTKD
9 Nguyễn Hồng Nhung 1993 Giảng viên Ths. Kế toán
10 Trần Thị Hồng Thúy 1988 Giảng viên Ths. Kế toán
11 Lý Thị Ngọc Sương 1981 Giảng viên Ths. Kế toán
12 Lê Thị Hồng Trang 1990 Giảng viên Ths.Kế toán
13 Trần Kim Ngân 1989 Giảng viên Ths. Kế toán
IV. Bộ môn Tài chính
1 Lâm Thái Bảo Ngọc 1988 Trưởng Bộ môn, TS. Tài chính - Ngân hàng
Giảng viên
2 Đặng Thị Hồng Phượng 1983 Giảng viên chính Ths. Tài chính – Ngân hàng
3 Đào Thanh Nhàn 1984 Giảng viên chính Ths. Tài chính – Ngân hàng
4 Đặng Thị Mỹ Dung 1977 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
5 Nguyễn Anh Tuấn 1983 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
6 Phạm Văn Ơn 1971 Giảng viên TS. Tài chính – Ngân hàng
7 Phạm Trần Ngọc Hương 1989 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
8 Bùi Vĩnh Thanh 1990 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
(NCS)
V. Bộ môn Quản trị kinh doanh
1 Lê Hoàng Ân 1980 Phó Trưởng Bộ môn, Ths. QTKD
Giảng viên
2 Võ Thị Thu Thảo 1975 Giảng viên chính Ths. QTKD
3 Lê Hồng Phượng 1970 Giảng viên chính Ths. QTKD
4 Trần Thị Bích Tuyền 1981 Giảng viên Ths QTKD
5 Phan Thị Cẩm Hồng 1984 Giảng viên chính Ths. QTKD
6 Nguyễn Thanh Phong 1978 Giảng viên Ths. QTKD
7 Nguyễn Thị Ngọc Phương 1978 Giảng viên chính Ths. QTKD (NCS)
8 Võ Xuân Hưởng 1984 Giảng viên Ths. QTKD
9 Nguyễn Duy Tân 1989 Giảng viên chính Ths. QTKD
10 Hồ Nguyễn Diễm Tiên 1989 Giảng viên TS.Quản lý Kinh doanh Nông nghiệp
11 Nguyễn Hữu Phước 1989 Giảng viên Ths. QTKD
12 Văn Thị Vàng 1995 Giảng viên Ths. QTKD (NCS)
VI. BM Du lịch
1 Nguyễn Thanh Trang 1977 Phó Trưởng khoa, TS. Du lịch
Giảng viên
2 Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu 1982 Phó Trưởng Bộ môn, Ths. Du lịch
Giảng viên chính
3 Lê Minh Thiên 1975 Giảng viên Ths. Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
4 Phan Thị Khánh Đoan 1977 Giảng viên chính Ths. Du lịch
5 Võ Thị Ngọc Giàu 1986 Giảng viên Ths. Du lịch
6 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 1987 Giảng viên Ths. Du lịch
7 Phùng Quang Thái 1987 Giảng viên Ths. Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

Khoa Kinh tế - Luật