.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ sở vật chất khoa Kỹ thuật Công nghệ

03-11-2022

STT

Tên Phòng thí nghiệm (PTN), Xưởng thực hành

CBQL

Ghi chú

I. Bộ môn Điện – Điện tử

1

PTN Điều khiển quá trình (C201)

Phan Thị Thùy Mỹ

Chuyên trách

2

PTN Thiết bị cảm biến (D301)

2

Văn phòng Bộ môn Điện - Điện tử (B348)

3

PTN Vi xử lý – Robot (C204)

Nguyễn Ngọc Thảo

4

PTN Lập trình điều khiển (C205)

5

PTN Kỹ thuật điện (Máy điện-D305)

6

PTN Điện tử công nghiệp (C203)

Nguyễn Phan Ân

Kiêm nhiệm

7

PTN Cung cấp điện – Truyền động điện (D303)

Đặng Ngọc Vân

8

PTN Kỹ thuật điện (Điện lạnh-D304)

Nguyễn Phước Tín

II. Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

1

Xưởng thực hành Bảo dưỡng công nghiệp (C101)

Ngô Hồng Thạch Hãn

Chuyên trách

2

Văn phòng Bộ môn KT Cơ khí (B349)

Ngô Hồng Thạch Hãn

Chuyên trách

3

Xưởng thực hành Tiện (D103)

Ngô Hồng Thạch Hãn

Chuyên trách

4

Xưởng thực hành Nguội (D201)

Ngô Hồng Thạch Hãn

Chuyên trách

5

Xưởng thực hành Hàn

Ngô Hồng Thạch Hãn

Chuyên trách

6

Phòng thí nghiệm CNC - Phay (D104)

Huỳnh Minh Huy

Kiêm nhiệm

7

Xưởng Thực hành Điện Ô tô  (C105-C106)

Huỳnh Văn Lộc

Kiêm nhiệm

8

Xưởng thực hành Động cơ - Gầm Ô tô (C103-C104)

Nguyễn Tấn Được

Kiêm nhiệm

9

PTN Khí nén - Thủy lực (D205)

Nguyễn Văn Hiếu

Kiêm nhiệm

III. Bộ môn Công nghệ thông tin

1

Phòng máy vi tính

 (B501, B503, B505)

Ngô Thị Loan

Chuyên trách

IV. Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

1

PTN Vật liệu xây dựng (D101)

Võ Nhật Tiễn

Kiêm nhiệm

2

PTN Trắc địa (D203)

Võ Nhật Tiễn

Kiêm nhiệm

3

PTN Cơ học đất (D204)

Huỳnh Quốc Bình

Kiêm nhiệm

4

Quản lý kho thiết bị, vật tư và phòng thực hành xây dựng

Bùi Hữu Hiệp

Kiêm nhiệm

Khoa Kỹ thuật Công nghệ