.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Chi bộ 6 - Đại học Tiền Giang

15-11-2022

Chi bộ 6 được thành lập theo Quyết định số Số 28 - QĐ/ĐU ngày 31/03/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang.

Chi bộ hiện đang quản lý sinh hoạt của 34 đảng viên là viên chức đang công tác tại Khoa Kỹ thuật Công nghệ. 

Chi ủy Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí. Trong đó:

stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Dương Văn Hiêu Bí Thư  
2 Trần Quốc Cường Phó Bí thư  
3 Nguyễn Huỳnh Thi Chi ủy viên  
4 Nguyễn Ngọc Thắng Chi ủy viên  
5 Ngô Thị Loan Chi ủy viên  

Chi ủy và đảng viên Chi bộ 6 xác định nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 6 là lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Khoa KTCN, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính về công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và quản lý sinh viên của Khoa.

 

Khoa Kỹ thuật Công nghệ