.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tổ chức lễ chia tay tiễn Thầy Nguyễn Hữu Trình & Cô Nguyễn Thị Vị

17-12-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLKHCN&HTQT VÀ KHOA SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                   Tiền Giang, ngày    tháng    năm 2015

 

 

 

THƯ NGỎ

Kính gửi: Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm Trường Đại Học Tiền Giang

Theo kế hoạch, Trường Đại học Tiền Giang sẽ tổ chức lễ chia tay tiễn Thầy Nguyễn  Hữu Trình là giảng viên chính đang công tác tại  Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế và Cô Nguyễn Thị Vị là giảng viên đang công tác tại Khoa Sư phạm nghỉ hưu theo chế độ.

Thời điểm bắt đầu: 15 giờ 00 phút, thứ Năm - 31/12/2015

Địa điểm: Phòng B14

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế và Khoa Sư phạm đã trao đổi thống nhất, trân trọng thông báo đến quý thầy cô ở các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và kính mời quý thầy cô đến tham dự nếu có quan tâm./.

 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO HAI ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế và Khoa Sư phạm có tổ chức tiệc chia tay Thầy Nguyễn Hữu Trình và Cô Nguyễn Thị Vị lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày tại nhà hàng Phương Nam (đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp Mỹ Tho).

    Quý thầy cô nếu có tham gia xin liên hệ Cô Phạm Thị Đẹp  hay Cô Nguyễn Thị Mai Trang (KSP) và Cô Mai Thị Kim Truyện hay Cô Phan Thị Ngọc Diễm (Phòng QLKHCN&HTQT) (hạn cuối là 15 giờ ngày 28/12/2015).

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản

Các tin khác :