.:Trường Đại học Tiền Giang - Đoàn thanh niên:.Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Đoàn thanh niên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: NULL
Email: NULL

Giáo dục - Đào tạo
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2024 - đợt 2

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2024 - đợt 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHTG, ngày 24/5/2024 của Hiệu trường Trường Đại học Tiền ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang hỗ trợ xây dựng

“Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” là phương châm của mỗi sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang tại mặt trận xã Nhị Bình (huyện Châu ...