.: Nhân sự Phòng QLKHCN&HTQT :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Nhân sự Phòng QLKHCN&HTQT

23-08-2022

Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế hiện có 07 viên chức, bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên, giảng viên chuyên trách, cụ thể như sau:

TS. Cao Nguyên Thi

Trưởng phòng

Điện thoại: 0978348757

Email: caonguyenthi@tgu.edu.vn

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch và phương hướng hoạt động của đơn vị;

- Quản lý chung các bộ phận: QLKHCN, HTQT và liên kết đào tạo sau đại học;

- Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của viên chức nhà Trường;

- Tham mưu hoạch định chương trình, kế hoạch chính sách phát triển hoạt động KHCN và HTQT;

- Tham gia quản lý các thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến phát minh, các kết quả các đề tài NCKH của viên chức và sinh viên trường;

- Quản lý hoạt động liên kết đào tạo sau đại học: Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động đào tạo hoặc liên kết đào tạo sau đại học, xây dựng kế hoạch đạo tào hoặc liên kết đào tạo sau đại học hằng năm.

TS. Trần Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0938780209

Email: tranthanhphong@tgu.edu.vn

- Quản lý công tác bản quyền, sở hữu trí tuệ: Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển đăng ký bảo hộ bản quyền và sở hữu trí tuệ, hỗ trợ thực hiện hồ sơ, thủ tục đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ;

-  Tham mưu xây dựng kế hoạch về chiến lược phát triển hoạt động chuyển giao Khoa học và Công nghệ;

- Hỗ trợ công tác xuất bản cho viên chức và sinh viên trường.

 

ThS. Đặng Như Ngà

Chuyên viên

Điện thoại: 0919564959

Email: dangnhunga@tgu.edu.vn

- Phụ trách công tác NCKH của viên chức trường;

- Thống kê công trình NCKH của viên chức trường;

- Thực hiện các hoạt động tiếp nhận, tổ chức xét duyệt và xuất bản giáo trình.

ThS. Lê Thị Hồng Vân

Giảng viên

Điện thoại: 0984582753

Email: hongvan@tgu.edu.vn

- Quản lý các hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp;

- Phụ trách công tác NCKH của sinh viên trường;

- Thực hiện các hoạt động tiếp nhận, tổ chức xét duyệt và xuất bản tài liệu giảng dạy.

ThS. Lê Minh Thuận

Chuyên viên

Điện thoại: 0908722867

Email: leminhthuan@tgu.edu.vn 

- Phụ trách tiếp nhận, tổ chức xét duyệt và xuất bản Tạp chí Khoa học của trường;

- Quản lý công tác Sau đại học của trường.

ThS. Phạm Quốc Thịnh

Chuyên viên

Điện thoại: 0369512270

Email: phamquocthinh@tgu.edu.vn

- Phụ trách công tác tiếp nhận Tình nguyện viên và sinh viên quốc tế;

- Thực hiện thủ tục tiếp nhận các viện trợ dự án và phi dự án;

-  Quản lý và phối hợp tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại trường,

- Tìm kiếm đối tác, giới thiệu các chương trình học bổng đến viên chức và sinh viên trường;

- Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến hoạt động Hợp tác quốc tế của trường;

- Hỗ trợ công tác dịch thuật.

CN. Phan Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên

Điện thoại: 0838781990

Email: phanthingocdiem@tgu.edu.vn

 

- Phụ trách công tác văn thư của đơn vị;

- Quản lý các hoạt động liên quan đến hội nghị, hội thảo khoa học của trường.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế