.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Liên hệ

05-11-2021

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Quản ký khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Email: pqlkhcnhtqt@tgu.edu.vn

Điện thoại: 02733. 881.101

Địa chỉ: Phòng Quản ký khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang, số 119, Ấp Bắc, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế