.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

10-11-2022

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Cơ cấu tổ chức nhân sự Bộ môn:

Bộ môn bao gồm 01 Phó Trưởng Bộ môn quản lý bộ môn và 06 Giảng viên

 

STT

Họ Và Tên

Học vị

Chức vụ

Chức danh

1

Hà Trọng Thảo

Thạc sĩ

P.Trưởng BM

Giảng viên chính

2

Trần Thanh Phong

Thạc sĩ

P.Trưởng Khoa

Giảng viên chính

3

Lâm Hoàng Tuyến

Thạc sĩ

 

Giảng viên

4

Nguyễn Thế Hùng

Thạc sĩ

 

Giảng viên

5

Bùi Thị Kim Ngân

Thạc sĩ

 

Giảng viên

6

Nguyễn Võ Hữu Trí

Thạc sĩ

 

Giảng viên

7

Trần Huỳnh Thị Hương Lan

Thạc sĩ

 

Giảng viên

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :