.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH VĂN HÓA HỌC

10-05-2022

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH VĂN HÓA HỌC

* Ngành Văn hóa học là gì?

Ngành Văn hoá học là ngành chuyên về điều hành, tư vấn, quản lí và giám sát các hoạt động văn hoá để phát triển cộng đồng; thiết kế và tổ chức sự kiện, các chương trình truyền thông, dẫn chương trình; ứng dụng kiến thức Văn hóa học vào các lĩnh vực cụ thể như hành chính, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu và giảng dạy văn hoá…

* Cơ hội việc làm của ngành Văn hóa học

- Chuyên viên, cán bộ quản lý văn hóa làm việc tại các đơn vị chức năng của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; Bảo tàng; Đài Phát thanh - Truyền hình.

- Nhân viên làm việc trong các cơ quan ngoại giao, báo chí và truyền thông; biên tập viên trong các cơ quan xuất bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

- Chuyên viên, cán bộ làm việc tại các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong các cơ quan, ban, ngành, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội khác có sử dụng kiến thức về văn hóa học.

- Nhân viên làm việc trong các công ty du lịch, đơn vị tổ chức sự kiện, quảng cáo và các doanh nghiệp khác có liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

- Nghiên cứu viên làm việc tại các Viện nghiên cứu; Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa học.

- Giáo viên giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực văn hóa tại các trường Cao đẳng; Trung cấp.

* Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học đào tạo gì?

Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có hệ thống kiến thức về văn hoá Việt Nam và khu vực, văn hoá học lý luận và văn hoá học ứng dụng. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa học cũng chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phân tích, vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn, kỹ năng về xử lý vấn đề và trách nhiệm xã hội.

* Thông tin liên hệ:

Nếu bạn yêu thích ngành Văn hóa học và mong muốn học tập tại Trường Đại học Tiền Giang, hãy nhanh tay đăng ký vào ngành Đại học Văn hóa học:

  • Mã trường: TTG, mã ngành: 7229040.
  • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp: 02733.888.585 hoặc zalo: 0913.043.841. Website: tuvantuyensinh.tgu.edu.vn; facebook.com/truongdaihoctiengiang. Website: https://www.tgu.edu.vn/

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản