.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 11/2022, kế hoạch công tác tháng 12/2022

23-11-2022

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11/2022

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Thực hiện rà soát việc nợ sách của SV theo kế hoạch

- Từ ngày 20/10 đến 20/11/2022: có  2.719 lượt bạn đọc đến Thư viện học tập; 275 lượt mượn – trả tài liệu bản in.

- Tình hình viên chức và sinh viên sử dụng nguồn học liệu Thư viện số từ 20/10 đến 20/11/2022: Tổng lượt đăng nhập: 758, tổng tài liệu download: 1.095, upload: 53 tài liệu

- Thực hiện số hóa và biên tập 01 tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập tại trường

- Trưng bày 61 tài liệu chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Ngày Quốc tế Nam giới (19/11), Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11)

- Bổ sung 10 tên (26 quyển) tài liệu giảng dạy cho K.SP&KHCB.  Tiếp tục liên hệ các nhà sách đặt mua theo đề nghị của các khoa

  - Tiếp nhận 123 tên (1.049 quyển) sách từ Công ty TNHH Thuận Phú tặng cho Thư viện Trường, xử lý nghiệp vụ và đưa vào CSDL thư viện phục vụ bạn đọc.

- Tiếp tục liên hệ các nhà sách đặt mua theo đề nghị của các khoa

  b) Thông tin - truyền thông

- Thực hiện Clip giới thiệu về Trường trong Lễ khai mạc Khảo sát chính thức cơ sở giáo dục Trường ĐHTG

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 38 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của Trường

c) Quản lý phần mềm

- Hỗ trợ các đơn vị trong rà soát cập nhật thông tin, kiểm tra bài đăng phục vụ đánh giá ngoài.

- Hỗ trợ P.TT-PC trong việc đăng tin bài phục vụ kiểm tra của Thanh tra Nhà nước

- Hỗ trợ các đơn vị kiểm tra và cấu hình điểm phục vụ nhập điểm giữa học phần.

- Hỗ trợ P.QLĐT lập KH đăng ký học phần HK 2 (2022-2023).

- Phối hợp P.KHTC, VNPay và VNPT xử lý các sự cố phát sinh trong chức năng thu học phí.

- Hỗ trợ các cuộc họp trực tuyến với Bộ và các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài Trường

- Hỗ trợ viên chức và sinh viên trong việc tạo, khôi phục mật khẩu email, phục vụ cho công tác hội họp, giảng dạy và học tập.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 11 và dự thảo kế hoạch Tháng 12/2022

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 11/2022

- Bình bầu thi đua tháng 11/2022

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 11/2022

- VC tham dự các ngày Lễ và sự kiện của Trường theo kế hoạch

- VC tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài trong đợt khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức theo kế hoạch.

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị tháng 12 theo KH

- Phối hợp P.QLĐT trong việc thực hiện KH đăng ký HP.

- Phối hợp TT. Khảo thí & ĐBCLGD và các Khoa trong công tác nhập điểm.

- Phối hợp P.KH-TC trong thu lệ phí và các loại phí khác.

- Hỗ trợ các đơn vị trong đăng tin bài trên website.

- Tiếp nhận phản hồi và hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh trên các hệ thống đang quản lý

- Hỗ trợ các đơn vị trong tổ chức họp trực tuyến

- Nghiệm thu và triển khai hệ thống quản lý tạp chí khoa học theo kế hoạch

- Nghiệm thu hệ thống quản lý nội dung học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến theo kế hoạch

- Liên hệ các nhà sách, nhà xuất bản gửi danh mục TLGD các khoa đề nghị bổ sung

- Đăng ký báo Xuân 2023, báo Tuổi trẻ, Thanh niên 2023 và báo, tạp chí Q.I/2023

- Trưng bày tài liệu chào mừng Ngày Toàn quốc Kháng chiến  (19/12/1946), Ngày kỉ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1945)

- Tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục, dán chíp và xử lý dữ liệu phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu và biên tập tài liệu số hóa phục vụ dạy và học tập

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Thông tin cập nhật hoạt động của trường và các đơn vị trên website.

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo từ BGH.

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :