.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Chương trình Đào tạo hệ Cao đẳng

28-11-2016

Hiện nay Khoa Kỹ thuật Công nghiệp đào tạo 03 ngành: 1) CNKT Điện - Điện tử; 2) CNKT Cơ khí; 3) CN May

Chương trình đào tạo chi tiết các ngành như sau:

1. Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

    Chương trình đào tạo các khóa:    

    + Khóa14 trở về trước: Xem chi tiết

    + Khóa 15: Xem chi tiết

    + Khóa 16: Xem chi tiết

2. Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

    Chương trình đào tạo các khóa:

    + Khóa 14 trở về trước: Xem chi tiết

    + Khóa 15: Xem chi tiết

     + Khóa 16: Xem chi tiết

3. Công nghệ May

    Chương trình đào tạo các khóa:

    + Khóa 14 trở về trước: Xem chi tiết

    + Khóa 15: Xem chi tiết

    + Khóa 16: Xem chi tiết

Khoa Kỹ thuật Công nghệ