.: BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

02-04-2021

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Giáo dục quốc phòng

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên trong lĩnh vực Giáo dục quốc phòng – An ninh.

- Nghiên cứu khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về Giáo dục quốc phòng – An ninh.

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Bộ môn đảm trách.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất