.: Danh sách nhận học bổng VNSF :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Danh sách nhận học bổng VNSF

05-12-2016

                                

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

1

Lê Thanh Chung

ĐHCNTT 13

 

2

Ngô Thị Kim Cúc

ĐH NTTS 13

 

3

Nguyễn trọng Nhân

ĐH NTTS 13

 

4

Phan Thị Phượng

ĐH CNSH 13

 

5

Nguyễn Tấn Nguyên

ĐH CNTP 13

 

6

Đỗ Lan Nhi

ĐH CNTP 14

 

7

Phạm Phan Nhật Minh

ĐH CNTP 15A

 

8

Huỳnh Thị Ngọc Huyền

ĐHKT 13C

 

9

Cao Thị Phương Dung

CĐ TA 15

 

10

Phạm Thị Anh Pha

CĐ CN May 15

 

11

Nguyễn Hoàng Phương Uyên

CĐ CN May 15

 

12

Võ Thị Thùy Dương

ĐH GDTH 14

 

13

Nguyễn Huỳnh Phương Anh

ĐH GDTH15

 

14

Nguyễn Kim Duyên

CĐ GDMN 13D

 

15

Ngô Thị Kim Yến

CĐ GDMN 13A

 

16

Huỳnh Ngọc Duyên

ĐH GDTH14

 

17

Trần Ngọc Anh Thư

ĐH GDTH 13

 

18

Lê Thị Nguyệt Phương

ĐH GDTH 13

 

19

Lưu Thị Bích Phụng

ĐH GDTH 14

 

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp