.: Thông báo việc xét và đề nghị cấp học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ. :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Thông báo việc xét và đề nghị cấp học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ.

03-01-2017

THÔNG BÁO

V/v xét và đề nghị cấp học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ

 

Trên cơ sở tiếp nhận 50 suất học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của trường trong năm học 2016 – 2017;

Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên toàn trường và đề nghị Trưởng các khoa, Bộ môn tiến hành thủ tục xét, đề nghị cấp học bổng nêu trên cho sinh viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự xét

- Sinh viên đang học năm thứ nhất hệ chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang.

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất

Theo thông báo của Hội Cannelle sẽ cấp 50 suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Trị giá mỗi suất là 1.000.000đồng.

3. Thủ tục và trình tự xét cấp học bổng

a) Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên phải nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng bao gồm các văn bản: (hồ sơ mẫu có thể download tại website của Trung tâm QHDN&TVTS - www.tgu.edu.vn/dept/?26)

- Đơn xin xét cấp học bổng.

- Giấy chứng nhận có xác nhận về gia cảnh hoặc đối tượng ưu tiên: con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số,…

b) Trình tự xét cấp học bổng:

* Cấp Khoa, Bộ môn: Căn cứ vào điều kiện xét cấp học bổng,  Khoa, Bộ môn chủ quản tổ chức khảo sát, họp xét và đề nghị bằng văn bản cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng (Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh) chậm nhất là đến 15giờ00 ngày 03/01/2017 theo định suất phân bổ như sau:

- Khoa NN&CNTP:                   11 suất

- Khoa Sư phạm:                          8 suất                                   

- Khoa Kinh tế - Luật :                13 suất

- Khoa CNTT:                              3 suất

- Khoa KTCN:                              8 suất

- Khoa KTXD:                              1 suất

- Khoa KHXH&NV:                       5 suất

- Bộ môn GDTC&QP                   1 suất

* Cấp trường: Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xét và đề nghị Hiệu trưởng có văn bản đề nghị Hội Cannelle cấp học bổng cho sinh viên trường.

+ Thời gian: dự kiến 08giờ00 ngày 04/01/2017.

+ Địa điểm: Phòng họp A 105 Cơ sở chính Trường.

(Mời đại diện lãnh đạo: các Khoa, Bộ môn có sinh viên xin cấp học bổng, Phòng CTSV, TT QHDN&TVTS, ĐTN dự họp theo thông báo này, nhà trường không có thư mời riêng ).

Để công tác xét và đề nghị cấp học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các khoa tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./.

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp