.: 347_Quyết định v/v ban hành Qui đinh chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 đối với sinh viên chuyên tiếng Anh chính quy của Trường ĐHTG :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: