.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

 

          1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh (Teacher of English)

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Biết sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ một cách thành thạo trong giao tiếp tiếng Anh và trong giảng dạy.

        - Có khả năng vận dụng kiến thức về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh- Mỹ trong các tình huống giao tiếp xã hội và công tác giảng dạy. 

        - Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho bậc trung học cơ sở và tiểu học.

        - Phân tích và áp dụng các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học phục vụ cho công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá và công tác chủ nhiệm lớp theo đúng quy định của ngành.

        - Trình bày và vận dụng được những kiến thức về các mặt ngôn ngữ, có khả năng tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

        - Đạt trình độ B ngoại ngữ thứ hai, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

         + Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) tiếng Anh;       

         + Có khả năng vận dụng tốt  kiến thức về ngôn ngữ Anh (ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng…) vào công tác giảng dạy; 

         + Có khả năng vận dụng kiến thức về phương pháp giảng dạy để soạn giáo án, tổ chức hoạt động giảng dạy, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá việc dạy  học;

         + Có khả năng khai thác, sử dụng một số phần mềm thông dụng để soạn thảo văn bản, thiết kế và trình diễn bài giảng.

        - Kỹ năng mềm:

         + Thể hiện khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả;

         + Biết cách  ứng xử phù hợp khi gặp các tình huống sư phạm;

         + Biết lập kế hoạch công tác cá nhân, làm việc theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ giáo dục khác.

         + Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động Đội và phụ trách Đội, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

          6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Giáo viên dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở;     

        - Nhân viên du lịch trong các phòng ban của cơ quan quản lý du lịch, nhân viên bán hàng trong các công ty kinh doanh.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

        - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và  khả năng học liên thông lên chương trình đại học ngành Sư phạm tiếng Anh.

         8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

        - Chuẩn đầu ra trình độ Đại học, Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN -Vụ Giáo dục Đại học-Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET).

        - Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22  tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra, TS. Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp.

        - Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra, Viện nghiên cứu Giáo dục-Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí minh.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn