.: CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHOA SƯ PHẠM & KHOA HỌC CƠ BẢN :. 

Tag

CSVC;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHOA SƯ PHẠM & KHOA HỌC CƠ BẢN

07-11-2022

DANH MỤC
PHÒNG THÍ NGHIỆM,
PHÒNG THỰC HÀNH, PHÒNG LÀM VIỆC

STT

Định danh Phòng

Tên Phòng TN,

 Phòng TH

Viên chức quản lý

Ghi chú

I. BM Khoa học tự nhiên

1

B317, B319

PTN Lý

Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

CS TCN

2

 B113

PTN Hóa

Nguyễn Quốc Cường

CS TCN

3

 B217

PTN Sinh

Nguyễn Quốc Cường

CS TCN

II. Bộ môn Giáo dục tiểu học & Mầm non

4

C32

PTH Mầm non

Trần Thị Trúc Linh

CS Chính

5

C33

PTH Mỹ thuật

Nguyễn Ngọc Lan Hương

CS Chính

6

C34

PTH Âm nhạc

Lê Anh Vũ

CS Chính

7

C35

PTH Mầm non

Lê Minh Cúc Phương

CS Chính

8

B31

PTH Múa

Lý Hồng Nguyệt Quế

CS Chính

III. Bộ môn Ngoại ngữ

8

B514

Phòng lab Ngoại ngữ

Nguyễn Trường Giang

CS TCN

9

B516

Phòng lab Ngoại ngữ

Nguyễn Trường Giang

CS TCN

IV. Văn phòng Khoa

10

B11

Văn phòng Khoa

Giáo vụ Khoa

CS Chính

11

B12

Phòng Trưởng Khoa

Võ Thị Trúc Giang

CS Chính

12

B12

Phòng Phó Trưởng Khoa

Nguyễn Giang Lam

CS Chính

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản