.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 07-03-2017
    Chú trọng công tác kiểm định, không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, luôn đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu xã hội,… Đó là những yếu tố luôn được lãnh đạo Trường Đại học Tiền Giang quan tâm nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng ĐBSCL, mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp để thăng tiến.

Tag

nội dung tag