.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2022)

24-01-2022

Sáng 17/1/1960, từ xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre), lực lượng cách mạng địa phương đã tổ chức đánh chiếm Tổng đoàn Dân vệ đóng tại đình Định Phước, thu toàn bộ súng đạn, mở đầu cuộc Đồng khởi Bến Tre. Tiếp đó, cuộc nổi dậy đã nổ ra ở các xã khác trong huyện Mỏ Cày, sau đó lan ra cả cù lao Minh và toàn tỉnh Bến Tre.

Cán bộ cách mạng đã lãnh đạo quần chúng chỉ với gậy gộc, giáo mác, nổi trống mõ, đốt ống lói, được “tổ hành động” hỗ trợ làm nòng cốt đã kéo đi bao vây, bức rút, bức hàng đồn bót, trừng trị ác ôn, phá thế kềm kẹp… Phong trào Đồng khởi nhanh chóng lan rộng ra toàn miền Nam, mở đầu thời kỳ đấu tranh vũ trang chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai.

Ý nghĩa từ thắng lợi của cuộc Đồng khởi 1960 được đúc kết, đó là:

Thứ nhất, đã làm sáng tỏ tính đúng đắn và kịp thời của đường lối cách mạng mà Nghị quyết 15 của Đảng đã vạch ra và là kết quả của sự lãnh đạo sáng tạo và linh hoạt của các tổ chức đảng, cùng tinh thần kiên cường, quật khởi của nhân dân các địa phương.

Thứ hai, phong trào Đồng khởi nổ ra ở một số địa phương đơn lẻ đã mở đầu cho cao trào tấn công và nổi dậy của toàn miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công địch, dẫn đến sụp đổ của cuộc “chiến tranh đặc biệt”.

Thứ ba, phong trào Đồng khởi đã hình thành và phát triển nghệ thuật tiến công địch một cách độc đáo của nhân dân miền Nam, đó là sự kết hợp hai chân: chính trị, quân sự; ba mũi giáp công: chính trị, quân sự và binh vận.

VĨNH SƠN tổng hợp

Đoàn thanh niên