.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

CHI BỘ 5 VỚI NHỮNG BƯỚC TIẾN MỚI

23-05-2019

 Tập thể đảng viên Chi bộ 5 cùng đảng ủy viên đ/c Nguyễn Thị Phương Em

Từ năm 2016, Bộ môn Giáo dục Thể chất – Quốc phòng tách ra khỏi khoa Sư phạm, trở thành Bộ môn độc lập, trực thuộc trường, Chi bộ 5 dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Lê Thành Sơn, lãnh đạo cả hai đơn vị Khoa và Bộ môn. Các hoạt động của Chi bộ luôn hướng đến sự đồng thuận và thống nhất về công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, lãnh đạo các đoàn thể đi đúng hướng. Đảng viên của Chi bộ luôn thực hiện cam kết và phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Từ tháng 1 năm 2019, đồng chí Lê Thành Sơn nghỉ hưu theo chế độ, trở về sinh hoạt tại Chi bộ địa phương xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang. Chi ủy Chi bộ 5 gặp nhiều khó khăn do khiếm khuyết nhân sự, đồng chí Phó Bí thư Huỳnh Phong Bá đảm nhận vai trò điều hành Chi bộ thay thế đồng chí Bí thư đã nghỉ hưu. Đến tháng 5 năm 2019, Đảng ủy nhà trường xét theo nguyện vọng bổ sung nhân sự của Chi ủy trong tình hình thực tế, quyết định đồng chí Nguyễn Viết Thịnh – Trưởng khoa Sư phạm – Đảng ủy viên giữ vị trí Bí thư Chi bộ. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh cùng các thành viên trong Chi ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo hai đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều bước tiến mới.

Đ/c Huỳnh Phong Bá tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Viết Thịnh
nhận quyết định Bí thư

Công tác phát triển đảng viên của Chi bộ 5 cũng có những dấu ấn quan trọng. Năm 2019, do tình hình đảng viên chuyển sinh hoạt đến nơi nhận công tác mới, đồng chí Trần Thị Ngọc Thư về công tác tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, đồng chí Đặng Hữu Tài nhận công tác tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, số lượng đảng viên trong Chi bộ có nhiều thay đổi. Mặc dù vậy, Chi  bộ 5 đã quan tâm, bồi dưỡng và phát triển hai đảng viên mới: một chuyên viên có năng lực và một sinh viên giỏi.

Ngày 8 tháng 4 năm 2019, Chi bộ 5 đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thế Hùng. Đây là đồng chí có tinh thần cầu tiến trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại đơn vị Bộ môn Giáo dục Thể chất – Quốc phòng.

Đ/c Nguyễn Thế Hùng nhận Quyết định Kết nạp đảng viên mới

Bên cạnh đó, ngày 15 tháng 5 năm 2019, Chi bộ cũng đã tồ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tiền – sinh viên tiêu biểu của lớp ĐH GDTH 15. Đồng chí Thanh Tiền là lớp trưởng có trách nhiệm cao trong suốt 4 năm đại học tại khoa Sư phạm, trường Đại học Tiền Giang.

Với những bước tiến quan trọng này, tập thể Chi bộ 5 quyết tâm thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể đạt được những thành tích trong giai đoạn tiếp theo.

Tác giả: Nguyễn Giang Lam

Khoa Sư phạm