.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 6/2019, kế hoạch công tác tháng 7/2019

21-06-2019

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6/2019

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 68 tên tài liệu chào mừng, kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911), Ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2011)

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/5 - 20/6/2019: Tổng số lượt đăng nhập: 1.251, tổng tài liệu download: 1.483, upload: 52 tài liệu

- Phục vụ 72 lượt mượn các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa

- Đăng ký báo, tạp chí quý 3/2019: cơ sở chính 24 tên, cơ sở Thân Cửu Nghĩa 16 tên

- Tổng hợp nhu cầu tài liệu cần bổ sung từ các khoa để chuẩn bị phục vụ cho năm học 2019-2020

- Tiếp tục phối hợp Phòng QT-TB thực hiện thủ tục thanh lý tài liệu cũ, không còn giá trị sử dụng

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm kê tài liệu tại các phòng chức năng của Thư viện.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 36 tin, bài lên website Trường

- Thông tin, tuyên truyền về cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp 2019 và Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2019

- Phối hợp với các khoa viết bài để quảng bá các ngành tuyển sinh năm 2019

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu trên website Trường.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Tổ chức đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018-2019 theo kế hoạch của nhà trường

- Rà soát danh mục tài sản sau kiểm kê năm 2019 theo yêu cầu P.QT-TB

- Lập danh mục tài sản không sử dụng chuyển trả cho Phòng QT-TB

- VC tham gia coi thi THPT QG tại An Giang theo phân công

- Thực hiện báo cáo số lượng Hội viên Thư viện cho Hội Thư viện TV

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 6/2019

- Bình bầu thi đua tháng 6/2019

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 6/2019

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 7/2019

- Xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu năm học 2019-2020, trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch

- Trưng bày tài liệu Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)

- Tiếp tục phối hợp với các khoa viết bài để quảng bá các ngành tuyển sinh năm 2019, nhất là các ngành mới, các ngành khó tuyển.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu trên website Trường

- Tiếp tục tiếp nhận tài liệu mới bổ sung, tổ chức biên mục tài liệu và thực hiện thanh quyết toán theo quy định

- Tổ chức xử lý dữ liệu thư viện sau kiểm kê

- Tiếp tục phối hợp Phòng QT-TB thực hiện thủ tục thanh lý tài liệu cũ, không còn giá trị sử dụng

- Họp giao ban tháng 07/2019 và họp đơn vị theo KH

- Thông tin, giới thiệu tài liệu mới và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi “ Sinh viên khởi nghiệp 2019” và Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2019

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải tin, bài lên website Trường.

TT Thông tin - Thư viện