.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo nhận chứng chỉ Tin học Cơ bản các khóa thi: K13, K14, K15, K16, K17.

17-10-2019

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – NÂNG CAO

CÁC KHÓA THI ĐẾN NGÀY 22/9/2019

CÁC HỌC VIÊN ĐẾN NHẬN CHỨNG CHỈ

TẠI PHÒNG B 250 (CS. THÂN CỬU NGHĨA)

 

LƯU Ý: KHI ĐẾN NHẬN CHỨNG CHỈ PHẢI ĐEM THEO GIẤY DỰ THI HOẶC GIẤY CMND.

TT Ngoại ngữ - Tin học