.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Từ 25/5, Trường Đại học Tiền Giang chào cờ trở lại

21-05-2020

Sau thời gian dừng chào cờ để tập trung phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 25/5, tại các cơ sở của Trường ĐH Tiền Giang, nhà trường sẽ bắt đầu thực hiện lại việc chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần lúc 7h00 tại các cơ sở của Trường. Toàn thể viên chức, giảng viên và sinh viên của Trường có giờ dạy, giờ học buổi sáng thứ 2 (từ tiết 1) đều phải thực hiện nghiêm túc việc tham gia chào cờ đầu tuần.

 

Phòng Công tác sinh viên