.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 5/2019, kế hoạch công tác tháng 6/2020

25-05-2020

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5/2020

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày 78 tên tài liệu chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5)

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/4 - 20/5/2020: Tổng số lượt đăng nhập: 1.306, tổng tài liệu download: 1.381, upload: 56 tài liệu

- Phát hành TLGD HK2 năm học 2019-2020: 28 tên / 1638 bản

- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tổ chức hoạt động khi được bàn giao TT TT-TV mới

- Phối hợp với đơn vị trúng thầu phần mềm quản lý Thư viện KIPOS trong việc phân tích và chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm LIBOL sang KIPOS; đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm cho viên chức Trung tâm từ ngày 11/5 đến 22/5/2020

- Làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học của Tổ chức MISF (Nhật Bản)

- Gửi thông báo đến các khoa, bộ môn trong việc giới thiệu danh mục tài liệu cần bổ sung phục vụ dạy, học và nghiên cứu NH 2020-2021

b) Tổ công tác Thông tin

- Tuyên truyền Hội Sách trực tuyến chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 do Bộ TT&TT tổ chức và Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ VHTT&DL tổ chức

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 61 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của trường trong chương trình phát thanh và trên website trường.

Nhìn chung, trong tháng 5/2020 TT TT-TV đã hoàn thành tốt các mảng công việc chuyên môn của đơn vị.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 5/2020 và dự thảo kế hoạch Tháng 6/2020

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 5/2020

- Bình bầu thi đua tháng 5/2020

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 5/2020

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

- Họp giao ban, họp khối tháng 6/2020 và họp đơn vị theo KH

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

- Tiếp tục làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học của Tổ chức MISF (Nhật Bản)

- Tổ chức sử dụng thử nghiệm phần mềm quản lý Thư viện KIPOS

- Triển khai và phối hợp với Phòng QT-TB thực hiện kế hoạch tiếp nhận, sắp xếp và tổ chức hoạt động Thư viện Trường Đại học Tiền Giang tại cơ sở TCN

- Xây dựng kế hoạch bổ sung TL phục vụ dạy, học, nghiên cứu NH 2020-2021, trình BGH phê duyệt

- Đăng ký báo, tạp chí Q.3/2020

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch in và phát hành TLGD của GV HK2 theo yêu cầu học tập của SV

- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục tài liệu

- Thông tin, giới thiệu tài liệu mới và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở

- Tiếp tục tuyên truyền về Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ VHTT&DL tổ chức

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Ghi hình, biên tập tin và đăng tải hình ảnh, bài viết lên website về các hoạt động của nhà trường

TT Thông tin - Thư viện