.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang thông báo chiêu sinh khóa tiếng Anh trình độ B1 VTSEP

09-10-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số:  27/TB-NNTH                                                                                        Tiền Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 VSTEP

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh Khóa học tiếng Anh Trình độ B1 - VSTEP.

 

Thời lượng khóa học

120 tiết – Học vào Thứ Bảy, Chủ Nhật

Hình thức-Địa điểm học

Học tập trung và thực hành bài tập trên máy tính tại trường Đại học Tiền Giang

Đối tượng học viên

Tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức có quan tâm, có trình độ tiếng Anh tương đương với Bậc 2 (theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam)

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, học viên có kiến thức tiếng Anh và vận dụng hiệu quả các kỹ năng ngôn ngữ tương đương với trình độ tiếng Anh Bậc 3

Giảng viên

Giảng viên trường Đại học Cần Thơ

Giáo trình

VSTEP PREPARATION KIT

Cam kết đầu ra

+ Sau khóa học, học viên dự kỳ kiểm tra tại Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ và được cấp chứng chỉ Bậc 3 – B1 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam nếu đạt yêu cầu (ngày thi dự kiến: 09/12/2020)

+ Học viên tham gia ôn tập miễn phí với các khóa học tiếp theo nếu chưa đạt kết quả như mong muốn

Mức phí toàn khóa

5,400,000đ/học viên (đã bao gồm học phí, học liệu và lệ phí thi)

                                                  KHAI GIẢNG NGÀY 17/10/2020 (Thứ Bảy)

Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang: 

 Điện thoại: 02733 974 080                 EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn 

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.   

                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                                                   Nguyễn Trí Tài

                                                                                                                                             

 

TT Ngoại ngữ - Tin học