.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 10/2019, kế hoạch công tác tháng 11/2020

25-11-2020

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10/2020

 

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày 48 tài liệu kỷ niệm Ngày  Phụ nữ VN (20/10): 48 tên;

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/9 - 20/10/2020: Tổng số lượt đăng nhập: 1101, tổng tài liệu download: 6711, upload: 55 tài liệu

- Vận hành và sử dụng phần mềm Thư viện Kipos

- Làm đầu mối liên lạc giữa trường ĐHTG và Tổ chức MISF (Nhật Bản) trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy, học

- Đã thực hiện KH in và phát hành TLGD của GV cho SV theo yêu cầu dạy, học: 24 tên (3291bản, trong đó K.KT-L: 12 tên, K.KTCN: 08 tên, K.KHTN: 02 tên, K.CNTT và K.NN&CNTP: 01 tên/1 khoa;

- Tổng hợp DM tài liệu GD các khoa đề nghị của DA Thư viện mới;

- Tổng hợp DM tài liệu ngoại văn do các khoa đề nghị (54 tên, 104 bản) gởi TT Học liệu, ĐH Trà Vinh hỗ trợ từ nguồn TL của tổ chức Mạng lưới Giáo dục Việt Nam - Canada

- Tiếp tục thực hiện hồ sơ thanh toán bổ sung vốn TLGD và TK phục vụ dạy, học, nghiên cứu đợt 1 - NH 2020-2021 và hồ sơ thanh toán bổ sung vốn TLGD và TK phục vụ dạy, học, nghiên cứu đợt 2 - NH 2020-2021

- Tiến hành di chuyển, sắp xếp TL các phòng chức năng lên CS TCN

- Tiếp nhận và biên mục tài liệu mới bổ sung

- Kiểm tra và thu hồi việc nợ sách của sinh viên xét tốt nghiệp theo KH

b) Thông tin - truyền thông

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 49 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của trường

c) Quản lý phần mềm

- Phối hợp P. Tài vụ trong việc tham mưu BGH ký HĐ bảo trì với CUSC

- Tiếp nhận công văn chỉ đạo của BGH từ tờ trình của P. Tài vụ v/v kết hợp với VNPT mở cổng xuất hóa đơn điện tử cho Trường.

-  Tiếp tục ghi nhận và phối hợp xử lý góp ý từ các đơn vị về hệ thống TGUIS và Website Trường

-  Phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra hệ thống và phần mềm KIPOS tại cơ sở mới

-  Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện việc mở các học phần vét trong HK1,  NH 2020-2021

- Triển khai chỉnh sửa, khắc phục sự cố trên website Trường

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo hoạt động 5 năm của đơn vị theo yêu cầu của nhà trường

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 10/2020 và dự thảo kế hoạch Tháng 11/2020

- Tổng hợp báo cáo chi KP Q.3/2020 theo yêu cầu P.TV

- Ban Giám đốc tham dự HN cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2021-2025

- Ban Giám đốc tham dự HN công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trường năm học 2020- 2021

- Tham dự tập huấn đào tạo bảo mật, ANTT do Sở TT&TT tỉnh tổ chức từ ngày 5/10 - 9/10/2020

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 10/2020

- Bình bầu thi đua tháng 10/2020

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 10/2020

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11/2020

- Họp giao ban, họp khối tháng 11 và họp đơn vị theo KH

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11),  Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11)

- Làm đầu mối liên lạc giữa trường ĐHTG và Tổ chức MISF (Nhật Bản) trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy,  học và phối hợp phòng QT-TB nghiệm thu máy tính, trang thiết bị của Dự án

- Tiếp tục thực hiện các văn bản thanh toán về việc bổ sung tài liệu đợt 1, NH 2020-2021 phục vụ dạy, học, nghiên cứu và hồ sơ thanh toán bổ sung vốn TLGD và TK phục vụ dạy, học, nghiên cứu đợt 2 - NH 2020-2021

- Tiếp tục di chuyển, sắp xếp TL các phòng chức năng lên CS TCN tại cơ sở TCN

- Liên hệ TT Học Liệu, ĐH Trà Vinh để nhận hỗ trợ TL ngoại văn chuyên ngành từ nguồn TL của tổ chức Mạng lưới Giáo dục Việt Nam - Canada

- Hoàn tất tổng hợp DM tài liệu GD (ebook) do các khoa đề nghị của DA Thư viện mới

- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục tài liệu và phục vụ bạn đọc

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Ghi hình, biên tập tin và đăng tải hình ảnh, bài viết lên website về các hoạt động của nhà trường

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :