.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Bộ môn Điện - Điện tử

04-01-2019

1. Ths. Trn Quc Cường - Trưởng B môn. (Lý lịch khoa học)

Email: tranquoccuong@tgu.edu.vn

2. Ths. Đặng Ngọc Vân – P. Trưởng Bộ môn. (Lý lịch khoa học)

Email: ngvandhtg@gmail.com

3. TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng khoa, Giảng viên (Lý lịch khoa học)

Email: nguyenhoangvu@tgu.edu.vn

4. NCS. Nguyễn Hoàng Phương - P. Trưởng khoa, Giảng viên (Lý lịch khoa học)

Email: nguyenhoangphuong@tgu.edu.vn

5. Ths. Dương Thanh Dũ - Giảng Viên. (Lý lịch khoa học)

Email: dthanhdu@yahoo.com

6. Ths. Hoàng Hữu Duy - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: huuduyspkt@yahoo.com

7. Ths. Bùi Lê Ngọc Minh - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: builengocminh@tgu.edu.vn

8. Ths. Dương Ngọc Hùng - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: ngochungduong@yahoo.com

9. TS. Trần Thanh Phong - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: tranthanhphong@tgu.edu.vn

10. Ths. Nguyễn Văn Thanh - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: nguyenthanh_tg2007@yahoo.com.vn

11. Ths. Nguyễn Phước Tín - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: nguyenphuoctin@tgu.edu.vn

12. Ths. Trương Hoà Hiệp - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: hoahieptg@yahoo.com.vn

13. Ks. Nguyễn Phan Ân - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: nguyenphanan@tgu.edu.vn

14. Ks. Phan Thị Thùy Mỹ - Giảng Viên. (Lý lịch khoa học)

Email: phanthithuymy@tgu.edu.vn

15. Ks. Nguyễn Ngọc Thảo - Quản lý xưởng.

Email: nguyenngocthaotgu@yahoo.com.vn

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp