Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Bộ môn Điện - Điện tử

17-05-2016

1. Chức năng, nhiệm vụ

2. Danh sách CBVC

1. Ths. Trn Quc Cường - Trưởng B môn.

Email: tranquoccuong@tgu.edu.vn

2. Ths. Đặng Ngọc Vân – P. Trưởng Bộ môn.

Email: ngvandhtg@gmail.com

3. Ths. Dương Thanh Dũ - Giảng Viên.

Email: dthanhdu@yahoo.com

4. Ths. Hoàng Hữu Duy - Giảng viên.

Email: huuduyspkt@yahoo.com

5. Ths. Nguyễn Duy Hiếu - Giảng viên.

Email: duyhieu_spkt@yahoo.com

6. Ths. Bùi Lê Ngọc Minh - Giảng viên.

Email: builengocminh@tgu.edu.vn

7. Ths. Dương Ngọc Hùng - Giảng viên.

Email: ngochungduong@yahoo.com

8. Ths. Trần Thanh Phong - Giảng viên.

Email: tranthanhphong@tgu.edu.vn

9. Ths. Nguyễn Văn Thanh - Giảng viên.

Email: nguyenthanh_tg2007@yahoo.com.vn

10. Ths. Nguyễn Phước Tín - Giảng viên.

Email: nguyenphuoctin@tgu.edu.vn

11. CH. Trương Hoà Hiệp - Giảng viên.

Email: hoahieptg@yahoo.com.vn

12. CH. Nguyễn Trung Huy - Quản lý xưởng.

Email: nguyentrunghuy@tgu.edu.vn

13. Ks. Nguyễn Phan Ân - Giảng viên.

Email: nguyenphanan@tgu.edu.vn

14. Ks. Phan Thị Thùy Mỹ - Giảng Viên.

Email: phanthithuymy@tgu.edu.vn

15. Ks. Nguyễn Ngọc Thảo - Quản lý xưởng.

Email: nguyenngocthaotgu@yahoo.com.vn

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp