.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Đoàn khoa KTCN

28-11-2016

      Ngày 01 tháng 4 năm 2016, Đoàn khoa KTCN được thành lập được tách ra từ Đoàn khoa KTCN&NN BCH Đoàn bao gồm:

1. Đ/c Hoàng Hữu Duy - Bí thư

2. Đ/c Mai Hồng Khanh - P.Bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thế Khương - P.Bí thư

Cùng với 06 Đ/c Ủy viên BCH.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp