.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

HTQT;

Chia sẻ

Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang ký kết ghi nhớ hợp tác với Quỹ Hợp tác học thuật công nghiệp, Trường Đại học Gwangju, Hàn Quốc

19-05-2016

Chiều ngày 27/11/2015 vừa qua, đại diện Trường Đại học Gwangju, Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Tiền Giang. Trưởng đoàn là ông Pyun Yang Bum - Giáo sư Khoa Tài chính và Bất động sản, Trung tâm Hội tụ sáng tạo LINC cùng đại diện các sinh viên Trường Đại học Gwangju, Hàn Quốc. Tiếp đoàn có TS. Lê Minh Tùng - Trưởng Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng ông Đinh Quốc Cường - Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tiền Giang.

 

Trường Đại học Tiền Giang là đối tác đầu tiên của Trường Đại học Gwangju tại Việt Nam. Sau thời gian trao đổi, hai đơn vị là Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang và Quỹ Hợp tác học thuật công nghiệp, Trường Đại học Gwangju, Hàn Quốc đã đi đến thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào các hoạt động như: Trao đổi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên và sinh viên; hợp tác sáng tạo ý tưởng và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh viên thiết kế ý tưởng khởi nghiệp; giới thiệu và sắp xếp các chuyến thực tập và thực tế cho sinh viên hai trường; hợp tác thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo và trao đổi các thông tin và xuất bản phẩm.

Đây là cột mốc đánh dấu việc thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương giữa Trường Đại học Tiền Giang và Trường Đại học Gwangju, Hàn Quốc. Hai trường sẽ tiếp tục thảo luận để cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong bản ghi nhớ và tăng cường các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Quốc Thịnh 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế