.: Danh mục biểu mẫu NCKH sinh viên (đã hết hiệu lực) :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Danh mục biểu mẫu NCKH sinh viên (đã hết hiệu lực)

05-02-2021

Hồ sơ đăng ký và thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên phải tuân theo các quy định của nhà trường và phải tuân theo các mẫu đính kèm sau đây:

00. Cách trình bày báo cáo đề tài SV

01. Phiếu đăng ký thực hiện đề tài NCKH SV      

02. Phiếu đề xuất đề tài NCKH SV   

03. Thông tin SV chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

04. Phiếu đánh giá đề tài SV cấp Khoa  

05. Biên bản hợp đánh giá đề tài SV cấp Khoa   

06. Trang bìa chính thuyết minh đề tài NCKH SV 

07. Trang bìa phụ thuyết minh đề tài NCKH SV    

08. Mẫu thuyết minh đề tài NCKH   

09. Trang cuối thuyết minh đề tài NCKH SV

10. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH SV cấp Trường

11. Biên bản họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH SV    

12. Trang bìa chính báo cáo tổng kết đề tài NCKH SV     

13. Trang bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài NCKH SV

14. Trang Mục lục

15. Danh mục trang viêt tắt, bảng hình 

16. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài NCKH SV     

17. Ý kiến của người hướng dẫn    

18. Trang cuối của báo cáo tổng kết đề tài NCKH SV      

19. Phiếu đánh giá báo cáo đề tài NCKH SV      

20. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng kết đề tài NCKH SV

21. Đơn xin hủy thực hiện đề tài NCKH SV

22. Đơn xin gia hạn đề tài NCKH SV

23. Nhãn ghi CD của báo cáo tổng kết đề tài NCKH SV     

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo (new)

Link download toàn bộ Biểu mẫu NCKH SV (RAR)

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế