.: Thông báo về việc viết bài Hội thảo khoa học: “Giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh” :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: