.: Cơ cấu tổ chức :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

19-04-2023

Giới thiệu về Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

a) Khoa NN&CNTP

K.NN&CNTP được thành lập theo Quyết định số 613/QĐ ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHTG trên cơ sở hợp nhất của Khoa Công nghệ và Khoa Nông Nghiệp.

K.NN&CNTP có 04 BM: BM Công nghệ thực phẩm (CNTP), BM Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật (CNSH - BVTV), BM Nuôi trông thuỷ sản và Khoa học môi trường (NTTS – KHMT) và BM Chăn nuôi thú y. Các BM có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu về các hướng chuyên môn thuộc các lãnh vực do BM phụ trách.

b) Sứ mạng

Sứ mạng của K.NN&CNTP được thể hiện dưới dạng chức năng, nhiệm vụ của K.NN&CNTP, được quy định tại Điều 5 của Quyết định số 70/QĐ-ĐHTG ngày 19/01/2016 của Hiệu Trưởng Trường ĐHTG Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và BM trực thuộc Trường ĐHTG như sau:

- Đào tạo bậc ĐH và cao đẳng (CĐ) các ngành khối nông nghiệp và công nghệ thực phẩm: Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thuỷ sản, Phát triển nông thôn, Dịch vụ thú y, Công nghệ sinh học, CNTP, Công nghệ sau thu hoạch và các ngành nghề khác phù hợp chuyên môn của khoa. Đào tạo và hợp tác đào tại Sau ĐH các ngành thuộc khoa quản lý (khi đủ điều kiện).

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do khoa đảm nhiệm.

 c) Tầm nhìn

Tầm nhìn của K.NN&CNTP là trở thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu mạnh của Trường ĐHTG. Các CTĐT của Khoa NN&CNTP được đánh giá và đạt kiểm định chất lượng.

d) Chính sách chất lượng

Để nâng cao chất lượng đào tạo, K.NN&CNTP đã lập kế hoạch và thực hiện các nội dung:

1) Tất cả GV phải đạt yêu cầu về học vị, ngoại ngữ, chứng chỉ Bồi dưỡng GV, nghiệp vụ sư phạm.

2) Áp dụng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) để cải tiến CTĐT theo chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp (DN).

3) Đổi mới phương pháp và giảng dạy theo chuẩn đầu ra.

4) Tạo thói quen, văn hóa lưu trữ minh chứng phục vụ cho TĐG và kiểm định chất lượng.

5) Chất lượng đào tạo và sự thành công của người học là mục tiêu phấn đấu, tồn tại và phát triển của Khoa

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm