.: Đội ngũ giảng viên :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Đội ngũ giảng viên

29-06-2023 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất có đội ngũ cán bộ viên chức trẻ, nhiệt tình, năng động, không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Hầu hết viên chức của Khoa đều có trình độ sau đại học. Hiện nay Khoa có 24 viên chức gồm có: 01 tiến sĩ, 17 thạc sĩ, 4 cử nhân + văn bằng 2, 01 kỹ sư và 01 trình độ khác. Trong đó có 03 Giảng viên chính.

 

Bộ phận

Họ và tên

Lãnh đạo Khoa

Trưởng Khoa

Tiến sĩ , GVC Lê Thị Son

Phó Trưởng Khoa

Thạc sĩ, GVC Trần Thanh Phong

Bộ môn Lý luận

chính trị

Phó trưởng bộ môn LLCT

Thạc sĩ Cao Thị Tuyết Loan

Giảng viên Bộ môn LLCT

Tiến sĩ , GVC Lê Thị Son

 Giảng viên Bộ môn LLCT

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên Bộ môn LLCT

Thạc sĩ Nguyễn Trung Hiếu

Giảng viên Bộ môn LLCT

Thạc sĩ Lê Thị Ánh Vân

Giảng viên Bộ môn LLCT

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên Bộ môn LLCT

Thạc sĩ Võ Thị Diệu

Giảng viên Bộ môn LLCT

Bộ môn Giáo dục

quốc phòng

Phó trưởng bộ môn GDQP

Thạc sĩ, GVC Tăng Phú Đức

Giảng viên Bộ môn GDQP

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Hải

Giảng viên Bộ môn GDQP

Thạc sĩ Lương Hồng Thanh

Giảng viên Bộ môn GDQP

Thạc sĩ Trần Hữu Thành

Giảng viên Bộ môn GDQP

Cử nhân, văn bằng 2 GDQP Huỳnh Phong Bá

Giảng viên Bộ môn GDQP

Cử nhân, văn bằng 2 GDQP Võ Trần Thái

Giảng viên Bộ môn GDQP

Cử nhân, văn bằng 2 GDQP Bùi Thanh Minh

Giảng viên Bộ môn GDQP

Lê Quốc Việt

Chuyên viên Bộ môn GDQP

Bộ môn Giáo dục thể chất

Phó trưởng bộ môn GDTC

Thạc sĩ, GVC Hà Trọng Thảo

Giảng viên Bộ môn GDTC

Thạc sĩ, GVC Trần Thanh Phong

Giảng viên Bộ môn GDTC

Thạc sĩ Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên Bộ môn GDTC

Thạc sĩ Nguyễn Võ Hữu Trí

Giảng viên Bộ môn GDTC

Thạc sĩ Lâm Hoàng Tuyến

Giảng viên Bộ môn GDTC

Thạc sĩ Trần Huỳnh Thị Hương Lan

Giảng viên Bộ môn GDTC

Thạc sĩ Bùi Thị Kim Ngân

Giảng viên Bộ môn GDTC

Tổ giáo vụ

Kỹ sư Huỳnh Thị Thu Ngân

 Chuyên viên

Nhân viên Lê Văn Mẫm

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất