.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 -2025

27-09-2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ 3 NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 19 tháng 9 năm 2022 Chi bộ 3 (Khoa Lý luận chính tri – Giáo dục Quốc phòng và Thể chất) tổ chức đại hội đảng viên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Đến dự đại hội có đồng chí TS Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

 

Đồng chí TS Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chụp hình lưu niệm cùng toàn thể đảng viên chi bộ 3.

Tính đến ngày 10/9/2022 chi bộ 3 có có 16/16 đảng viên chính thức.

Đại hội đã thống nhất với kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, cụ thể:

- 100% đảng viên của Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần theo học chế tín chỉ.

- 100% đảng viên của Chi bộ hoàn thành nghĩa vụ nghiên cứu khoa học; hoàn thành theo đúng tiến độ viết lịch sử Đảng bộ các xã  còn lại và các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- 100% đảng viên, viên chức tham gia học tập và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Khoa, Trường; gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- 100% đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, trong sáng.

- 100% đảng viên và viên chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

- Khoa đã hoàn thiện Đề án tự chủ tổ chức giảng dạy môn học GDQP&AN cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang  và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ GDQPAN cho phép Trường Đại học Tiền Giang là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên của nhà trường từ tháng 7/2022 với thời hạn 05 năm. (Công văn  số 2790/BGDĐT-GDQPAN ngày 04/7/2022).

- Chi bộ, Khoa thường xuyên động viên và tạo mọi điều kiện để đảng viên, viên chức học tập, nâng cao trình độ. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có đảng viên thi đậu nghiên cứu sinh.

Tại đại hội chi bộ thống nhất đã xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát Phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, nêu cao tính gương mẫu của đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Với chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2022-2025:

- 100% đảng viên chi bộ có tư tưởng chinh trị vững vàng

- 100% đảng viên chi bộ có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, đoàn kết.

- 100% đảng viên chi bộ có kế hoạch học tập hiệu quả, thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát triển đảng viên: tạo nguồn 02 công đoàn viên ưu tú.

- 100% đảng viên chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong đơn vị chính quyền thuộc chi bộ lãnh đạo có 01 đảng viên là nghiên cứu sinh, 01 đảng viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

- Thực hiện tốt công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phòng chống tham nhũng.

- Phương thức lãnh đạo của chi bộ, cấp ủy được đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Trước đó chi bộ đã chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc các bước trong tiến trình chuẩn bị nhân sự. Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 với những đồng chí có đầy đủ năng lực, phẩm chất, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của đảng viên trong chi bộ, đồng chí Lê Thị Son được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Huỳnh Phong Bá – Phó bí thư và các Chi Ủy viên Cao Thị Tuyết Loan, Bùi Thị Kim Ngân, Lê Thị Ánh Vân .

Cấp ủy chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025

HUỲNH PHONG BÁ

         

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :