.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang tham gia Hội thảo nâng cao chất lượng truyền thông về bình đẳng giới

26-07-2018

Ngày 25/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới". Trường ĐH Tiền Giang đã cử hai viên chức tham gia Hội thảo này.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Phạm Minh Trí phát biểu tại hội thảo

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Phạm Minh Trí phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện công tác truyền thông về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Đại diện các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tham gia thảo luận về các vấn đề như: Đánh giá việc thực hiện chuyên trang "Bình đẳng giới" trên Báo Ấp Bắc thời gian qua; công tác tuyên truyền bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; hiệu quả tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và một số định hướng truyền thông của một số Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành, thị và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; định hướng và nâng cao chất lượng truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

VĨNH SƠN

Công đoàn