.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức báo cáo Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kì 2018 – 2020

11-09-2018

Từ ngày 29/8 đến ngày 01/9/2018, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức báo cáo Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kì 2018 - 2020 trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho 3.455 đoàn viên, hội viên, sinh viên nhà trường.

Thông qua các nội dung báo cáo nhằm giúp toàn thể đoàn viên, hội viên, sinh viên học tập và quán triệt những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kì 2018 - 2020, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Hội Sinh viên trường nhằm cụ thể các nội dung của Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn đời sống sinh viên.

Trong thời lượng dành cho tổ chức Đoàn – Hội trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”, các báo cáo viên là thường trực Đoàn trường, thường trực Hội Sinh viên trường đã tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tiền Giang lần thứ  IX tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Tiền Giang lần thứ X; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kì 2018 – 2020.

NGUYỄN QUÂN

Đoàn thanh niên