.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

HỘI THẢO HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH 4.0 & MÁY HÀN THỰC TẾ ẢO

21-03-2019

Trường Đại học Tiền Giang cử đại diện tham dự Hội thảo TS. Nguyễn Hoàng Vũ – Trưởng Khoa KTCN, Ths. Đinh Hữu Hạnh – Trưởng BM Cơ khí. Hội thảo có sự tham gia các Công ty thiết bị kỹ thuật như FESTO, APOLO. Trong Hội thảo có sự tham gia các Trường Đai học, Cao đẳng chuyên về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại các khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và TP HCM.

TS. Nguyễn Hoàng Vũ bên tay phải, Ths. Đinh Hữu Hạnh bên tay trái,

ĐD. Lãnh Đạo Công ty APOLO ở giữa

 

Hội thảo giới thiệu các sản phẩm của hãng Festo như Hệ thống thực hành ngành Cơ điện tử theo công nghệ 4.0. Giới thiệu nhà máy thông minh (Smart Factory), các sản phẩm phần mềm mô phỏng và công nghệ VR

Mô hình Hệ thống thực hành ngành Cơ điện tử

Hội thảo còn giới thiệu các sản phẩm hãng Apolo về máy hàn thực tế ảo (VR), các thao tác và cách vận hành máy.

Mô hình Máy hàn thực tế ảo (VR)

Hình tập thể các thành viên tham gia Hội thảo

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp