.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

TUYỂN SINH 2020

03-05-2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020
Khoa Kỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang


 

1. CNKT Cơ khí : 60 chỉ tiêu
2. CNKT Cơ điện tử: 60 chỉ tiêu
3. CNKT Điều khiển và Tự động hóa: 40 chỉ tiêu
4. CNKT Điện tử - Tin học Công nghiệp: 40 chỉ tiêu
Đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://dangkyxettuyen.tgu.edu.vn/
Thông tin môn xét tuyển:

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Các tin khác :