.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo tuyển sinh ĐH Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ĐH Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (hệ VHVL)

05-08-2019

Trường ĐH Tiền Giang liên kết với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM tuyển sinh ĐH Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ĐH Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hệ VLVH.

Phòng Giáo dục thường xuyên

Các tin khác :