.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo tuyển sinh lớp ĐH Luật, ĐH Thú y hệ VLVH (Liên thông từ Cao đẳng) năm 2020

21-07-2020

Trường ĐH Tiền Giang liên kết với Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh lớp ĐH Luật, ĐH Thú y hệ VLVH (Liên thông từ Cao đẳng) năm 2020.

Phòng Giáo dục thường xuyên

Các tin khác :