.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Tạp chí Khoa học số 07/2019

08-11-2021

Stt

Tên bài viết

Tác giả

Đơn vị

Trang

1

Phân tích mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình của các tính trạng amylose, protein trên các giống lúa TUR01, TUR08, TUR11, Cẩm Cai Lậy, JASMINE 85 và Dòng D13

Lê Thị Kim Loan

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

1-8

2

Đặc điểm đất và thực trạng sản xuất rau tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Võ Nhật Tiễn

Khoa Kỹ thuật Xây dựng,

 Trường Đại học Tiền Giang

9-19

3

Ảnh hưởng của mức độ đạm thô trong khẩu phần cỏ lông tây, rau lang và thức ăn hổn hợp lên sự sinh sản của thỏ lai

Phùng Thị Thúy Liễu

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

20-27

4

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn streptococcus agalactiaestreptococcus iniae của dịch trích lá bạch đàn (eucalyptus citriodora) trong điều kiện in vitro

Nguyễn Công Tráng,

 Nguyễn Trọng Nhân

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

28-34

5

Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng và loại bình nuôi cấy lên sự nhân chồi và ra rễ cây lan giáng hương (Aerides sp.) in vitro

Nguyễn Thị Mai Hạnh

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

35-42

6

Ảnh hưởng của hormone 17α – methyltestosterone bổ sung vào thức ăn lên sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ đực hóa cá rô phi đỏ (oreochromis sp) OF RED TILAPIA (oreochromis sp)

Bùi Văn Mướp,

Nguyễn Thị Diễm Hương,

Ngô Phạm Minh Thư

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

43-52

7

Ảnh hưởng phương pháp cho ăn luân phiên các thức ăn có mức đạm khác nhau, khi có và không có bổ sung dịch trùn quế đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá điêu hồng giống (oreochromis sp)

Lê Quốc Phong,

Bùi Lê Thu Ngân,

Cao Cẩm Huyền

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

53-62

8

Ảnh hưởng của mật độ ương và các loại thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá tai tượng da beo (astronotus ocellatus)

Lâm Quang Huy

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

63-72

9

Đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh học

Nguyễn Thị Minh Hồng

Khoa NN&CNTP,

Trường Đại học Tiền Giang

73-80

10

Hiệu năng gia cường kháng cắt khi sử dụng tấm CFRP và GFRP gia cường dầm bê tông ứng suất trước tiết diện chữ T

Võ Lê Ngọc Điền,

Nguyễn Minh Long

Khoa Kỹ thuật Xây dựng,

Trường Đại học Tiền Giang

81-91

11

Giải pháp làm mát trong nhà kính theo điều kiện khí hậu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Văn Hiếu

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp,

Trường Đại học Tiền Giang

92-100

12

Dàn nhạc pinpeat của cộng đồng Khmer Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Lê Trần,

Trịnh Thanh Hà

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

101-109

13

Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang

Trần Thị Kim Phượng

Trung tâm Thông tin Thư viện,

Trường Đại học Tiền Giang

110-118

14

Đối sánh chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin theo mô hình CDIO với sứ mạng của trường Đại học Tiền Giang và mục tiêu đào tạo ngành học

Trần Quang Hiền,

Nguyễn Thị Mai Trang

Phòng Quản lý Đào tạo,

Trường Đại học Tiền Giang

119-126

15

Bản chất xã hội của ý thức thẩm mỹ trong mỹ học Mác-xít

Nguyễn Trung Hiếu

Khoa Lý luận Chính trị,

Trường Đại học Tiền Giang

127-136

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :