.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang triển khai thực hiện "Ngày chủ nhật xanh" chào năm học mới

23-09-2020

 

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

***

Số: 11  -CV/ĐTN

V/v huy động lực lượng tham gia

Ngày Chủ nhật xanh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Tiền Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

 

Kính gửi: Đồng chí Bí thư Liên chi Đoàn Khoa.

 

Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức Lế Khai giảng năm học 2020- 2021; Nhằm chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ cũng như chào đón năm học mới;

Theo kết luận của Ban Giám hiệu trường, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị tổ chức tổng vệ sinh tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa như: phát quang bụi rậm, quét dọn rác lớp học, khu hành lang, khu đại sảnh, sân trường, lau cửa kính, vệ sinh bồn hoa,…

Sau buổi họp, Ban Thường vụ Đoàn trường thống nhất chọn ngày 27/9/2020 (Chủ nhật) làm tổng vệ sinh. Vì vậy, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị đồng chí Bí thư LCĐ khoa huy động lực lượng tham gia Ngày Chủ nhật xanh, cụ thể:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 27/9/2020

2. Địa điểm: Trường Đại học Tiền Giang – cơ sở Thân Cửu Nghĩa

3. Số lượng phân bổ: 320

  1. LCĐ Khoa Kinh tế - Luật:                80 sinh viên
  2. LCĐ Khoa NN&CNTP:                     80 sinh viên
  3. LCĐ Khoa SP - KHXH&NV:              80 sinh viên
  4. LCĐ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ:    80 sinh viên

Lưu ý:

- Trang phục: áo thanh niên Việt Nam hoặc áo thể dục

- Đoàn viên, thanh niên tham gia được tính 01 ngày công tác xã hội.

Đề nghị Đồng chí tổ chức huy động lực lượng tham dự theo đúng tinh thần công văn này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

                                                                                   

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP ĐTN.                                                                      

Lê Tiến Dũng

Đoàn thanh niên