.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" các cấp

23-09-2020

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của TW Hội sinh viên Việt Nam. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín và là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, bạn phải trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu về các mặt: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập trong suốt năm học.

Dưới đây là tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt các cấp để các bạn sinh viên có thể đăng ký và thực hiện

Hồ sơ xét Sinh viên 5 tốt gồm:
– Bản khai cá nhân (mẫu 1)
– Bảng điểm năm học gần nhất
– 2 hình thẻ 3×4 và 1 ảnh chân dung 10×15
– Bản sao các loại bằng khen, giấy chứng nhận, chứng chỉ

Thông tin liên hệ: Văn phòng Đoàn - Hội: Cuối khu H, Cơ sở chính. 

Đoàn thanh niên