.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo số 01 _ Hội thảo khoa học năm 2020

16-11-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - LUẬT

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 
 Số: 95/TB-KTL                                                              Tiền Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020

                                                                    

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2020

"Tầm quan trọng của việc cập nhật và ứng dụng

thông tin để giảng dạy chuyên ngành Kinh tế - Luật trong thời đại 4.0"

 

Nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để Khoa Kinh tế - Luật giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực giáo dục, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy, Khoa Kinh tế - Luật tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2020, với chủ đề: "Tầm quan trọng của việc cập nhật và ứng dụng thông tin để giảng dạy chuyên ngành Kinh tế - Luật trong thời đại 4.0".

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung của hội thảo:

- Cập nhật các chế độ chính sách mới trong việc giảng dạy chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế - Luật.

- Trao đổi học thuật trong việc giảng dạy các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế - Luật trong thời đại 4.0.

- Ứng dụng các thông tin, chính sách, công nghệ thông tin trong giảng dạy chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế - Luật.

- Và những vấn đề khác liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13g30, ngày 21 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Phòng A209 – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

3. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

4. Thể lệ viết bài:

Bài viết phải được soạn thảo trên file MS-Word, dùng font Times New Roman, khổ giấy (paper size): 19cm x 26,5cm. Lề trên, lề dưới, lề phải (margin) 2cm và lề trái 2,5cm. Cách đoạn (spacing): trước (before): 0pt và sau (after): 3pt. Cách dòng (line spacing): single. Tab mặc định (default tabs stop): 0,5cm. Chia cột đôi. Dấu ngăn cách thập phân là dấu phẩy “,”. Nội dung bài viết không quá 10 trang (cụ thể vui lòng xem file đính kèm).

Kết cấu bài viết:

- Tên bài viết

- Tên tác giả, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, email, điện thoại

- Tóm tắt bài viết không quá 250 từ, từ khóa không quá 5 từ.

- Nội dung bài viết: Đặt vấn đề, Nội dung nghiên cứu, Kết quả & thảo luận, Kết luận

- Lời cám ơn (nếu có).

- Danh mục tài liệu tham khảo

Bài tham luận được nộp qua email gửi về địa chỉ email: kktl@tgu.edu.vn

5. Thời gian đăng ký và nộp bài

- Hạn cuối nộp bài toàn văn                                        23/11/2020

- Thông báo kết quả phản biện                                     30/11/2020

- Tác giả hoàn chỉnh lại bài báo cáo và gửi lại             07/12/2020

- Hạn chót đăng ký tham dự                                         18/12/2020

6. Kỷ yếu Hội thảo:

Bài tham luận tham dự được Hội đồng chuyên môn của Hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

7. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Ths Huỳnh Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng Ban tổ chức, số điện thoại: 0937 766 269, phuong2005ch@yahoo.com

          Thông báo hội thảo này được đăng tải trên website: www.tgu.edu.vn.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường quan tâm đến lĩnh vực giáo dục tham dự và gửi bài về hội thảo./.

                                                                                        BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Nguyễn Thạnh Vượng

Khoa Kinh tế - Luật