.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 17-06-2020
    Ngành nuôi trồng thủy sản (NTTS) hiện nay có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nó tạo ra nguồn thu nhập lớn và mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Theo Tổng cục thủy sản (2020), kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2019 đạt 8,6 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị thủy sản đạt 6,25% với sản lượng đạt 8,15 triệu tấn (tăng 4,9% so với năm 2018); trong đó,thủy sản nuôi đạt 4,38 triệu tấn (tăng 5,2% so với năm 2018)...

Tag

nội dung tag