.: THÔNG BÁO Về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học. đợt 5/ 2015 :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

THÔNG BÁO Về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học. đợt 5/ 2015

22-09-2015

THÔNG BÁO

    Về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên

 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học.

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các khoa về việc xét tốt nghiệp Đợt 5/2015 cho sinh viên các khóa với các lưu ý như sau:

1) Giảng viên cố vấn nhắc sinh viên phải biết chính xác kết quả điểm thi kết thúc học phần (kể cả điểm thi các học phần cải thiện, trả nợ, đồ án, khóa luận, thực tập,…) mới làm đơn xét tốt nghiệp nộp cho khoa.

2) Sinh viên phải tự làm đơn để điền đúng và đủ các thông tin cá nhân làm cơ sở đối chiếu trong việc lập hồ sơ công nhận tốt nghiệp.

3) Sinh viên nên sử dụng mẫu đơn xét tốt nghiệp có trên website của trường (trong đơn sinh viên có thể đề nghị các học phần không tham gia tính điểm trung bình chung tích lũy).

4) Giảng viên cố vấn ký tên đầy đủ vào đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên.

5) Các khoa rà soát thật kỹ sinh viên có đủ chứng chi Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng mới lập danh sách đề nghị xét tốt nghiệp (căn cứ vào danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP và chứng chỉ GDTC do phòng Quản lý Đào tạo đã gởi cho các Khoa).

6) Đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên kèm theo đủ các loại loại chứng chỉ quy định (Tin học & Ngoại ngữ):

+ Sinh viên các lớp chính quy bắt buộc phải có các loại chứng chỉ theo quy định;

  • Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên theo Quyết định số 140/QĐ-ĐHTG ngày 11 tháng 03 năm 2014;
  •  Trong đợt xét tốt nghiệp đợt 5-2015 sắp tới, chuẩn đầu ra tin học không chuyên của sinh viên vẫn như các đợt xét trước đây (chỉ cần chứng chỉ B, không phân biệt nơi cấp, ngày cấp) hoặc đạt chuẩn kỹ năng tin học cơ bản và kỹ năng ứng dụng nghề nghiệp. (Do chưa điều chỉnh mẫu đơn trên website nhà trường nên đề nghị các thầy cô là GVCV hoặc thầy cô là giáo vụ khoa  nhận hồ sơ nên có ghi chú cho các học phần chuẩn đầu ra sau khi đã rà soát điểm thi của sinh viên, VD: Đạt học phần KNTHCB& KNUDNN).

+ Sinh viên các lớp liên thông, vừa làm vừa học không phải nộp các loại chứng chỉ này.

7) Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp lập theo đơn vị lớp và theo thứ tự MSSV từ nhỏ đến lớn.

8) Khoa tiến hành xét tốt nghiệp theo quy định và gởi hồ sơ về phòng Quản lý Đào tạo, hạn cuối ngày thứ sáu, 02/10/2015.

Sau ngày nhận hồ sơ từ các Khoa gởi, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ xuất dữ liệu từ phần mềm UIS để tiến hành xét tốt nghiệp. Những hồ sơ nộp sau ngày quy định sẽ được xét vào đợt sau.

Ngày họp xét tốt nghiệp được thông báo trên lịch công tác của trường.

                                                                                          Tiền Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2015   

                                                                                   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Khoa Kinh tế - Luật