.: Cơ sở vật chất của Khoa Khoa học Tự nhiên :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Cơ sở vật chất của Khoa Khoa học Tự nhiên

05-01-2019

Khoa được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy các học phần Lý, Hóa, Sinh do khoa quản lý. Phòng thí nghiệm bao gồm:

- Phòng thí nghiệm Lý.

- Phòng thí nghiệm Hóa.

- Phòng thí nghiệm Sinh. 

Khoa Khoa học Tự nhiên