.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Hệ thống điều khiển đóng ngắt điện cho ổ cắm điện qua mạng internet hoạt động trên điện thoại di động hệ điều hành Android và Windows phone

06-01-2019

POWER ON/OFF CONTROL SYSTEM FOR ELECTRIC OUTLETS VIA INTERNET OPERATING IN ANDROID AND WINDOWNS MOBILE PHONES

HOÀNG HỮU DUY*

TÓM TẮT

Kết nối internet cho từng thiết bị điện trong nhà đang là xu thế hiện nay. Sự kết nối này giúp người sử dụng có thể điều khiển và theo dõi hoạt động của thiết bị đó ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cùng với sự phát triển của điện thoại di động thông minh, việc giám sát và điều khiển thiết bị điện đã trở nên đơn giản, trực quan và linh động. Nội dung bài báo này tập trung giới thiệu một hệ thống điều khiển và giám sát gián tiếp trạng thái tắt mở thiết bị điện thông qua internet bằng cách ghi nhận và tác động vào trạng thái điện ngõ ra của ổ cắm điện. Ứng dụng điều khiển ổ cắm điện trên điện thoại di động thông minh được phát triển trên cả 2 nền tảng hệ điều hành Android và Windows Phone với mục đích tăng cơ hội trải nghiệm cho người dùng. Giải pháp truyền thông qua mạng internet sử dụng WebSocket đã được đề xuất không những giúp hệ thống phản ứng nhanh với mã lệnh trong khi băng thông đường truyền là thấp nhất mà còn giúp người sử dụng không phải cài đặt bất cứ thông số nào trên router. Hệ thống đã được đánh giá thông qua thực nghiệm và là cơ sở để phát triển các tính năng thực tiễn hơn.

Từ khóa: Ổ cắm điện điều khiển qua internet, WebSocket, điện thoại di động thông minh.

ABSTRACT

Internet connection for each home electrical appliance is a current trend. This connection helps users control and monitor the operation of their home electrical appliances anywhere in the world. With the development of smartphones, monitoring and controling electrical appliances have become simple, visual and flexible. This article focuses on presenting an indirect power on/off controlling and monitoring system for electrical appliances via internet by recording and changing the electrical ouput status of electrical outlets. Electrical outlet control application on smartphonesis developed on both operating systems inclusing Android and Windows Phone in order to increase users’ opportunities for experiencing this application. The WebSocket-based webcast solution is proposed not only helping the system respond quickly with command codes while the bandwidth is minimal but also allowing users not to have to set any parameters on the router. The system was evaluated through experimentation and is the basis to develop more practical features.

Keywords: electrical outlets controlled via internet, Web Socket, smartphones

Tải file pdf tại đây ►


*    Khoa Kỹ thuật Công nghiệp,Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :